روزانه نویسی های من

روزانه نویسی من از فرودگاه مهر آباد، ترمینال حجاج در اردیبهشت 1390 شروع شد

روزانه نویسی های من

روزانه نویسی من از فرودگاه مهر آباد، ترمینال حجاج در اردیبهشت 1390 شروع شد

این عمار ؟؟؟

پنجشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۲، ۰۶:۲۲ ق.ظ

عمار برخیز که همچنان علی درغربت است...

مگر نمی بینی که هر روز به حرم دخترش زینب حمله می کنند...

مگر نمی بینی که به ضریح پسرش علی بن موسی الرضا جسارت کرده اند...

 عمار برخیز چه نشسته ای که علی هنوز غریب است 


(پ.ن: صفین زادگان به حرم عماریاسر و اویس قرنی جسارت کردند)