روزانه نویسی های من

روزانه نویسی من از فرودگاه مهر آباد، ترمینال حجاج در اردیبهشت 1390 شروع شد

روزانه نویسی های من

روزانه نویسی من از فرودگاه مهر آباد، ترمینال حجاج در اردیبهشت 1390 شروع شد

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

هر که آرزو دارد فرداهم زنده باشد 

در حقیقت آرزو دارد که همیشه زنده باشد 

حدیث

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۲ ، ۰۲:۵۳
بسم رب الشهدا و صدیقین 

"اول همه کتاب هاش  همیشه همین رو می نوشت ( بسم رب...)"

"با بقیه بچه هام فرق می کرد، از همون دوران بارداری احوالش فرق می کرد، موقع اذان کلی تکون می خورد..."

"خیلی وقتا از خواب که پا میشد اروم دم حسین حسین  می گرفت..."

"اگه از حرفی یا کسی ناراحت می شد، با حسین حسین گفتن ناراحتیش رو نشون می داد..."

"خودشو وقف مسجد و هیئت کرده بود..."

"دعا کردن هاش خیلی عجیب و زیبا بود..."(بخش اول شهید امیر حسام ذوالعلی از زبان پدر )


۱۲ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۲ ، ۱۶:۰۸