روزانه نویسی های من

روزانه نویسی من از فرودگاه مهر آباد، ترمینال حجاج در اردیبهشت 1390 شروع شد

روزانه نویسی های من

روزانه نویسی من از فرودگاه مهر آباد، ترمینال حجاج در اردیبهشت 1390 شروع شد

جرعه ای از کلام امیر

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۰۲:۵۳ ق.ظ

هر که آرزو دارد فرداهم زنده باشد 

در حقیقت آرزو دارد که همیشه زنده باشد 

حدیث